مرتضی مطهری

شهید مرتضی مطهری

درباره شهید مرتضی مطهری

شهید مرتضی مطهری اندیشمند و نظریه‌پرداز معاصر ایران است که آثار فراوانی از او به جای مانده است. ایشان از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی (ره) بودند که در شرح و بسط نظریات اسلامی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی نقش موثری ایفا کردند و در برابر تفکرات التقاطی و ضددین از مبانی اسلامی دفاع نمودند. ویژگی برجسته این دانشمند بزرگ در یافتن مسائل روز جامعه و پاسخ دهی به آنان با استناد به منابع عقلی و نقلی شریعت بود. افزون بر اینکه بیان بلیغ و قلم نافذ ایشان سبب شده بود تا اقشار عام جامعه از او برای محافل وعظ و خطابه دعوت نمایند و هم قشر تحصیلکرده در محیط‌های آکادمیک از او بهره ببرند. رد ادعاهای مکتب مارکسیسم و اثبات براهین خداباوران، مبارزه با تحریفات تاریخی حادثه عاشورا، اثبات پویایی دین و مطابقتش با مقتضیات هر زمانه، دفاع از احکام و نظریات اسلام پیرامون زنان دربرابر نظریات فمینیستی، رد تقابل میان ایران و اسلام و شرح پاسداری ایرانیان از اسلام و تبیین مبانی انقلاب اسلامی و نظریه ولایت فقیه از جمله برجسته‌ترین کارهای عملی ایشان است. نگاه دقیق و عمیق ایشان سبب گشته تا با گذشت چهل سال از شهادت این معلم عزیز همچنان نظریاتش مستهلک نگردد و نسل امروز نیز می‌تواند از آثار ایشان استفاده‌های فراوان ببرد. مطالعه آثار شهید مطهری همواره مورد تاکید امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه‌ای بوده و چشمه جاری علمش همچنان تشنگان معارف اسلامی را سیراب می‌نماید.

کتاب های شهید مرتضی مطهری

دسته‌بندی کتاب‌ها