سفارش عمده
* منظور از سفارش عمده، درخواست حداقل 30 عدد از یک عنوان کتاب می‌باشد.

* ممکن است تعدادی از کتاب‌های درخواستی شما را در حالا حاضر موجود نداشته باشیم ولی تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما تهیه کنیم.

* به همین منظور در کادر زیر عناوین و تعداد کتب درخواستی خود را ثبت نمایید. تا کارشناسان فروش ما حداکثر تا 30 دقیقه بعد به شما تماس بگیرند.

* با توجه به تعداد کتاب‌های درخواستی و جمع نهایی فاکتور درصد تخفیف کتاب ها قابل مذاکره می باشد.
 

 
نام کتاب تعداد عملیات
لیست خالی است
0
ثفارش عمده ثفارش عمده ثفارش عمده ثفارش عمده ثفارش عمده