نیمه دیگرم جلد دوم (از ما شدن تا تا شدن)
۶
۰
نام اثر :

نیمه دیگرم جلد دوم (از ما شدن تا تا شدن)

نویسنده :
ناشر :
رده سنی/مخاطب :
جوانان
قالب کتاب :
مشاوره
وزن :
۲۹۸ گرم
تعداد صفحه :
۲۵۹ صفحه
نوع جلد :
شومیز
قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف % ۱۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب

مجموعه «نیمۀ دیگرم» اثری دو جلدی است به قلم حجت الاسلام محسن عباسی ولدی، که شاید پیش از این با شیوه ادیبانه نگارش ایشان در مجموعه‌هایی همچون «من دیگر ما» آشنا شده باشید.

اما در این اثر که به آموزش مهارت های انتخاب همسر به شکل نیازی اساسی نگریسته می‌شود، گام به گام خوانندگان را به انتخاب زوجی مناسب و ازدواجی موفق نزدیک‌تر می‌کند.

جلد دوم کتاب که با عنوان "از ما شدن تا تا شدن" شناخته می‌شود، ابعاد مختلف ازدواج را نشان خواهد داد، موانع و مشکلات زندگی را با شما معرفی می‌کند و راه حل‌هایی آسان نیز برایشان طراحی می‌کند؛ همچنین بخشی از کتاب نیز به پرسش‌هایی اختصاص دارد که شاید از ذهن شما نیز گذشته باشد.

«از ما شدن تا تا شــدن» درکنار قلم روان و سبک جذاب و نکات کلیدی اش، به یک ضمیمه نیز به همراه خود دارد که حاوی نثرهــای ادبــی اســت. «مهر هر کسی به دل بیفتد، دل مال اوست» نام ضمیمه‌ زیبای این کتاب است.

در بخشی از نوشتار آن که توسط انتشارات آیین فطرت به کتاب‌رسان آمده‌است می‌خوانیم:

((ازدواج؟ بــرای چــه؟ برای آرامــش؟ میخواهی چــه کار؟ پیمودن راه زمین تا آســمان؟ چقدر خوب! اما یک ســؤال!

با این خوان هایی که ســاخته ای در برابرت و خارهایی که سبز کرده ای در راهت، می شود ازدواج کرد؟ و اگر شــد، می شــود احســاس آرامش کرد؟ ازدواج وقتی پایه هایــش در زمیــن باشــد، پــای تــو را محکــم بنــد می کنــد، و مگــر می شود دیگر به آسمان فکر کرد؟

وقتــی آســمان را فرامــوش میکنــی، دیگــر معنــای آرامــش را نمی فهمــی.

آرامــش کــه معنــای بــی واژه شــد، دیگــر ازدواج بــه هــم رسیدن دو همسفر نخواهد بود.

ازدواج آغاز رقابت می شود و خودت خوب میدانی که رقابت همیشه دوست اضطراب بوده...))

تصاویر بیشتر

دیدگاه خوانندگان

دیدگاه شما چیست ؟

0
ثفارش عمده ثفارش عمده ثفارش عمده ثفارش عمده ثفارش عمده